Kayori for Life

Het echte, pure geluk vinden we in het leven vaak in de kleine dingen. De dingen die gratis zijn.. de dingen die we vanzelfsprekend vinden… Genieten van een wandeling door het park op een stralende dag, het energieke gevoel na een heerlijke sportsessie en de warmte van je familie en vrienden tijdens de momenten waarop je wat te vieren hebt.. kayorimood10

Het zijn de momenten die ons bijblijven, de momenten die we pas op waarde schatten zodra het even tegen zit. Helaas zijn deze momenten niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Kayori staat midden in en voor het leven. Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben om te kunnen genieten van het leven.

We zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf en jij als klant een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. We moeten het samen doen. Hoe meer mensen mee doen, hoe groter de verandering.
kayorimood13

Door nauw samen te werken met HandicapNL en Het vergeten kind probeert Kayori haar verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft op een geluksmomentje. Per verkocht product doneert Kayori 2% aan deze beide fantastische goede doelen. Hiermee draag jij als klant dus ook je steentje bij aan het geluk van mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Naast deze donatie sponsort Kayori ook deelnemers van de verschillende (sport)evenementen en zijn wij betrokken bij sociale initiatieven om geld op te halen voor deze goede doelen. Kayori heeft al haar toeleveranciers, van marketing tot productie, bereid gevonden 2% van hun factuur af te staan aan deze goede doelen. Dit zorgt voor een prachtig bedrag waarmee vele goede dingen gedaan kunnen worden.

Kayori gelooft in krachten bundelen, samen kunnen we een verschil maken.ONZE GOEDE DOELEN

HandicapNL

kayorimood1 De stichting HandicapNL vindt dat er gelijke kansen moeten zijn voor iedereen, met of zonder handicap. In Nederland wonen ruim 2,5 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En dit aantal blijft groeien. Hoe divers de handicaps ook zijn, de problemen die deze mensen ervaren, vertonen veel overeenkomsten. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid van zorginstanties en ingewikkelde regelgeving zijn voorbeelden hiervan.

HandicapNL gelooft dat dat beter kan én moet. HandicapNL gelooft in een aanpak waarbij mensen met een handicap het heft in eigen handen krijgen en de samenleving eerlijke kansen biedt. HandicapNL ondersteunt programma’s en trainingen waarin mensen met een handicap leren om zoveel mogelijk zelf de regie op zich te nemen. Daarnaast steunt HandicapNL projecten die families en mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. HandicapNL daagt de maatschappij uit om open te staan voor mensen met een handicap en hen eerlijke kansen te bieden.kayorimood3

Door de programma’s van HandicapNL staan mensen met een handicap zelfverzekerder in het leven, leren ze hun eigen kansen te creëren en kunnen ze (vaker) sociale contacten leggen en onderhouden. Daarnaast wordt de familie en omgeving geholpen om een balans te vinden tussen draagkracht en draaglast, zodat zij niet overbelast raken..

Om dit te bereiken verzorgt HandicapNL talloze projecten. Zo wordt kunnen er dankzij HandicapNL jaarlijks meer dan 500 kinderen en jongeren met een (ernstige) handicap op een speciale vakantie. Op deze manier krijgen ze meer sociale vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe vrienden en hoeven de ouders even niet te zorgen. Jaarlijks geeft HandicapNL honderden ouders van een gehandicapt kind een Gebaar van Waardering; een fijn verwenpakket als steuntje in de rug voor alle zorg en zorgen. Ook helpen we voor lotgenotencontact, zodat ouders ervaringen kunnen delen. Om jongeren met een verstandelijke beperking uit een isolement te halen zorgt HandicapNL ervoor dat zij een ‘buddy’ krijgen, om samen leuke dingen te doen en zelfs vrienden te worden.

Samen met voormalig Paralympisch sporter Kees-Jan van der Klooster geeft HandicapNL rolstoelvaardigheidstrainingen zodat mensen die rolstoelgebonden zijn minder afhankelijk zijn van de toegankelijkheid van gebouwen en plekken, doordat ze bijvoorbeeld beter hoge stoepen zelf kunnen nemen, de roltrap op en af kunnen met de rolstoel of zelfs een trap af kunnen in de rolstoel.Het vergeten Kind


kayorimood4

De glimlach van een kind, wat is er kostbaarder dan dat.. Het maken van vriendjes, onbezorgd buitenspelen, heerlijk op schoolreisje; het is slechts een greep uit hoe het leven van een kind eruit zou moeten zien. Helaas zijn er ruim 100.000 kinderen in Nederland die niet deze glimlach op hun gezicht hebben. Ze groeien op in gezinnen met meervoudige problematiek. Verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of het leven onder de armoedegrens zijn hierbij aan de orde van de dag.

Kinderen in deze multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar en bij ruim 55.000 van deze kinderen gaat het zodanig mis dat thuiswonen niet meer mogelijk is. De verwaarlozing en mishandeling tekent hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.kayorimood2

Samen met het Vergeten Kind strijdt Kayori daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt volwaardig meedoet in de maatschappij. Ieder kind moet een eerlijke, gelijke kans hebben.

Het geven van hulp aan deze kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind voert een programma met twee strategische pijlers. Met pijler 1 ‘Directe hulp’ worden er activiteiten en projecten georganiseerd die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. En met pijler 2 wordt er gericht op duurzame, structurele verbetering van de situatie. Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we samen de handschoen oppakken.

Het Vergeten Kind wil hierin samen met Kayori graag het initiatief nemen. De samenwerking met politiek Nederland, stakeholders in de jeugdzorg, het bedrijfsleven, honderden vrijwilligers en duizenden donateurs om het welzijn van kwetsbare kinderen in ons land centraal te stellen en te verbeteren heeft steeds meer impact.


Villa Max

Samen een dagje weg, op vakantie of met zijn allen naar de bioscoop: voor vele gezinnen heel normaal. Als in een gezin één kind (ernstig) ziek is dan is de impact op het hele gezin groot. Een gezinsvakantie is vaak een ware uitdaging of zelfs niet mogelijk, dit terwijl deze gezinnen juist enorme behoefte hebben aan ontspanning. De uitdagingen bestaan onder andere uit het vinden van een geschikte accomodatie, het nodig hebben van zorg en de benodigde materialen. Hier komt Villa Max in actie! Villa Max heeft als missie om een gezinsvakantie mogelijk te maken voor gezinnen in België met een (ernstig) ziek kind. Er wordt aan alles gedacht: een vakantiehuisje met de juiste voorzieningen (rolstoel toegankelijk, aanwezig zorgmateriaal etc.) en passende activiteiten waar het hele gezin van kan genieten. 

Villa Max

Villa Max bestaat uit een groot team zorgprofessionals en vrijwilligers, per gezin en situatie bekijken zij wat er nodig is voor een geslaagde vakantie in één van de (zorg)huizen van Casa Ametza. De kosten voor het verblijf, zorg en activiteiten neemt Villa Max voor haar rekening. Een waar geschenk dus voor deze gezinnen, zij kunnen met elkaar onbezorgd genieten van een week vakantie. De uitdagingen die normaal dagelijks aan de orde zijn gaat Villa Max voor deze gezinnen aan. Villa Max kan per week (vakantie) zes gezinnen een onbezorgde vakantie aanbieden. De gezinnen krijgen ook gezamenlijke activiteiten aangeboden zoals een gezellige barbeque. Kayori staat voor het genieten van (ogenschijnlijk) kleine momenten in het leven met de mensen om je heen: Villa Max is dan ook een doel dat wij een warm hart toedragen. 

Bezig met laden...